Scroll to top
© 2024, Fundación Hospital Asilo de Vilalba
Comparte
  • Rúa Plácido Peña, 86 - 27800, Vilalba

Fins


Da Fundación

Segundo se reflicte nos seus Estatutos, a Fundación ten por obxecto a promoción e prestación de todo tipo de servizos de carácter social e sanitario ás persoas maiores, enfermas ou que se atopen en estado de necesidade económica e social, promovendo a autonomía e asistencia ás persoas con discapacidade, outorgando preferencia ás que se atopen en situación de desamparo social ou económico, e en especial, ós nados ou residentes no Concello de Vilalba e a comarca da Terra Chá.