Scroll to top
© 2024, Fundación Hospital Asilo de Vilalba
Comparte
  • Rúa Plácido Peña, 86 - 27800, Vilalba

Persoal


Da Residencia de Persoas Maiores de Vilalba

A Fundación Hospital Asilo de Vilalba conta cun conxunto de máis de 80 profesionais organizados en tres grupos de servizos: administración, atención directa aos usuarios e servizos xerais.

A Residencia conta cunha área de dirección administrativa, diversos equipos especializados na prestación de servizos de atención socio-sanitaria ás persoas usuarias e servizos propios de cociña, lavandería, limpeza e mantemento.

SERVIZO ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS PROFESIONAIS ASIGNADOS Ó SERVIZO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA XESTIÓN ADMINISTRATIVA E OPERATIVA Director
Coordinadora Xeral
Administrativo de dirección
ATENCIÓN DIRECTA ÁS PERSOAS USUARIAS COIDADOS DIARIOS BÁSICOS

Equipo de persoal Xerocultor

(Persoal con habilitación profesional)

ASISTENCIA EN MEDICINA XERAL E ENFERMERÍA Médico

Equipo GUE

(Persoal de enfermería graduado)

Equipo TCAE

(Persoal Auxiliar de enfermería)

Administrativo de enfermería
ASISTENCIA TÉCNICA INTERDISCIPLINARIA

Equipo de atención Técnica

(Persoal graduado)

Fisioterapeuta
Psicóloga
Terapia Ocupacional
Educadora Social
Traballadora Social
SERVIZOS XERAIS COCIÑA Persoal de cociña
LAVANDERÍA Persoal de lavandería
LIMPEZA Persoal de limpeza
MANTEMENTO Persoal de mantemento