Scroll to top
© 2024, Fundación Hospital Asilo de Vilalba
Comparte
 • Rúa Plácido Peña, 86 - 27800, Vilalba

Servizos


Que ofrecemos os/as nosos/as usuarios/as

Área Sanitaria

SERVIZO MÉDICO

SERVIZO DUE

SERVIZO PSICOLOXÍA:

 • Terapia individual
 • Estimulación cognitiva
 • Programa de Saúde Mental

Área Rehabilitadora

SERVIZO TERAPIA OCUPACIONAL:

 • Estimulación sensorial en sala Snoezelen. Promoción do benestar e a relación.
 • Fomento da autonomía
 • Produtos de apoio
 • Pscicomotricidade

SERVIZO FISOTERAPIA:

 • Rehabilitación funcional e marcha
 • Masoterapia
 • Xerontoximnasia

Área Social

EDUCACIÓN SOCIAL

 • Envellecemento activo
 • Actividades de Ocio e Tempo Libre
 • Excursións e saídas
 • Ocio comunitario

TRABALLO SOCIAL

Servizos xerais

MANUTENCIÓN

LAVANDERÍA

LIMPEZA

MANTEMENTO

Servizos externos

TRASLADOS

ACOMPAÑAMENTOS

PODOLOXÍA

PERRUQUERÍA