Scroll to top
© 2024, Fundación Hospital Asilo de Vilalba
Comparte
  • Rúa Plácido Peña, 86 - 27800, Vilalba

Contacto


Aquí tes todas as opcións para poder poñerte en contacto con nós

Onde estamos

Fundación Hospital Asilo de Vilalba

Rúa Plácido Peña, 86 – 27800, Vilalba
residencia@fhav.org
982 51 00 06

Residencia de Persoas Maiores de Vilalba

Rúa Plácido Peña, 86 – 27800, Vilalba
residencia@fhav.org
982 51 00 06

Unidade Terapéutica de Alzhéimer

Rúa Plácido Peña, 86 – 27800, Vilalba
residencia@fhav.org
982 51 00 06

Formulario


    En cumprimento do establecido na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, a Fundación informa que todos os datos aquí recollidos serán tratados de maneira confidencial. En calquera momento poderá acceder, rectificar, cancelar ou opoñerse ao tratamento dos seus datos dirixíndose á Fundación Hospital Asilo de Vilalba; Avda. Plácido Peña, 102, 27800 Vilalba; Lugo ou escribindo ao correo electrónico residencia@fhav.org.