Scroll to top
© 2024, Fundación Hospital Asilo de Vilalba
Comparte
  • Rúa Plácido Peña, 86 - 27800, Vilalba

Voluntariado


Faite voluntario/a

Para a prestación de servizos os grupos de traballo da Fundación contan co prezado apoio do noso Grupo de Voluntariado, aberto á toda a cidadanía.

A Fundación Hospital Asilo está inscrita no Rexistro de Entidades de Acción Voluntaria da Xunta de Galicia co código O-536.

Se desexa participar nas actividades que dende a Fundación prepara o persoal técnico para o Grupo de Voluntariado, cubre o seguinte formulario, estaremos encantados de contactarte.

A Fundación Hospital Asilo de Vilalba agradécelle a súa colaboración.

Formulario de Voluntariado


    En cumprimento do establecido na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, a Fundación informa que todos os datos aquí recollidos serán tratados de maneira confidencial. En calquera momento poderá acceder, rectificar, cancelar ou opoñerse ao tratamento dos seus datos dirixíndose á Fundación Hospital Asilo de Vilalba; Avda. Plácido Peña, 102, 27800 Vilalba; Lugo ou escribindo ao correo electrónico residencia@fhav.org.