Scroll to top
© 2024, Fundación Hospital Asilo de Vilalba
Comparte
  • Rúa Plácido Peña, 86 - 27800, Vilalba

Traballa con nós


Envíanos o teu CV se queres traballar con nosoutros

Bolsa de emprego

Se estás interesado/a en traballar con nosoutros, completa este formulario e poñerémonos en contacto contigo.

    En cumprimento do establecido na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, a Fundación informa que todos os datos aquí recollidos serán tratados de maneira confidencial. En calquera momento poderá acceder, rectificar, cancelar ou opoñerse ao tratamento dos seus datos dirixíndose á Fundación Hospital Asilo de Vilalba; Avda. Plácido Peña, 102, 27800 Vilalba; Lugo ou escribindo ao correo electrónico residencia@fhav.org.